top of page

Rådgivning & Dokumentasjon

Vi tilbyr rådgivning for å sikre at kunden får dekket sine behov for overflatebehandling, samt riktig kvalitet og levetid.

Å finne den optimale overflatebehandlingen for et problemfritt vedlikehold av utstyr både offshore og i industrien, krever kunnskap og erfaring. Vi er svært opptatt av at det foretas korrekte valg når kostnader settes opp mot levetid. Dette kan vi bistå med på et tidlig stadium i et prosjekt. Vi kan også utføre tilstandsvurdering og anbefale overflateprodukter for ulike bruksområder i dine prosjekter.  Overflatebehandling er mer enn maling, det er forlengelse av levetiden på produktet. Rett overflatebehandling sparer kunden for store vedlikeholdskostnader i fremtiden, men god dokumentasjon av malingsystemet og metoden det er etablert på er nesten like viktig.​Inspeksjoner og tester utføres av Frosiosertifisert personell. Våre dokumentasjoner er utarbeidet etter anerkjente standarder. (ISO 12944,NORSOK M501).

  • Facebook
  • LinkedIn
Framside_edited.jpg

Rådgivning for valg av riktig overflatebehandling

Vi kan hjelpe deg å velge riktig overflatebehandling basert på utforming, klimatisk påkjenning, funksjon og finish. Vi har utarbeidet våre egne spesifikasjoner som passer til de fleste formål.

Framside rapport.jpg

Dokumentasjon i henhold til ISO 12944 og NORSOK M-501

Når sluttkunde krever dokumentasjon ihht.disse standardene er det viktig at det blir tatt høyde for utarbeidelse av dokumentasjon, og godkjenning av denne, før overflatebehandling starter. I samarbeid med stedlige FROSIO-inspektører lager vi dokumentasjon og utfører arbeidet ihht.standardene

Illustrasjon tegning.jpg

Prosjektering og tegning

I tillegg til design og utvikling, kan vi tegne prinsippskisser, prototyper, produksjons-/ og sammenstillingstegninger til ditt prosjekt. Vi bruker Autodesk Inventor til tegning og konstruksjon.

Kontakt oss

+47 70 02 50 77

Send oss en uforpliktende forespørsel

Takk for innsendingen din!

bottom of page