top of page

Overflatebehandling

Vi legger stor vekt på en miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon.

Kvalitet  I en jungel av produkter er det lett å gå seg vill. Ved å være bevisst på betydningen av grundig forarbeid og velge overflatebehandling basert på hvilke påkjenninger utstyret utsettes for, vil overflatebehandlingen gi utstyret et lengre liv med lavere vedlikeholdsbehov.

Visuelt  Hver komponent har sin oppgave, men samme del kan stå på flere forskjellige typer utstyr. Det visuelle er viktig for sluttresultatet og ved å velge riktig framgangsmåte og produkter kan de fleste ønsker innfris, enten det gjelder arbeidsbåt eller yacht.

 

Levetid  Med rett overflatebehandling oppnås lengre levetid og vedlikeholdsintervaller, som igjen gir lavere kostnader.

  • Facebook
  • LinkedIn
Blåserensing.jpg

Blåserens

Blåserensing er en viktig del av forberedelsene til påføring av overflatebelegg, for å rengjøre og skape ruhet på overflaten som skal behandles. Dette sikrer vedheft og holdbarhet på overflatebelegget. Vi kan blåserense karbonstål, rustfrie kvaliteter, duplex, aluminium og varmforzinket stål.

Forbehandlingsmetoder tilpasses krav til ruhet og underlag. Krav defineres av standarder som ISO 12944, NORSOK M501 eller andre kundespesifikke krav.  Dersom det ikke foreligger definerte krav, kan vi foreslå komplett overflatebehandling valgt ut fra påkjenninger, klimatiske forhold og krav til ønsket levetid.

for-etter-glassblaasing-dalen-industriservice-overflatebehandling.jpg

Glassblåsing

Til forskjell fra f.eks sandblåsing, hvor blåserensing er en del av overflatebehandlingen, er glassblåsing selve overflatebehandlingen.

Glassblåsing gir en glatt og polert overflate, og egner seg til aluminium, rustfritt stål, brukte og nye maskindeler hvor en ønsker en jevn og matt finish.

Metalisering.jpg

Metallisering

Hensikten med metallisering er å oppnå en robust og holdbar korrosjonsbeskyttelse, på særlig utsatte komponenter og konstruksjoner. Metallisering gir lange vedlikeholdsintervaller og med det reduserte levetidskostnader.

 

Vi tilbyr metallisering av overflater i henhold til standarder og kundespesifikasjoner.

Dalen Industriservice - Overlfatebehandling

Maling

Sprøytemaling vil, i vårt tilfelle, si å påføre malingsbelegg ved hjelp av luftdrevne sprøytepistoler påmontert dyser tilpasset produktet og komponenten som skal sprøytes.

Vi tilbyr en omfattende malingstjeneste, der vi utfører malingssystemer etter standardene ISO 12944, NORSOK M-501 eller etter kundespesifikasjoner

Rett maling er viktig fordi det gir et produkt beskyttelse mot skader som korrosjon, UV-stråling, værpåvirkninger og mekanisk slitasje.

 

Malingen bidrar også til å forlenge levetiden på produktet, noe som kan være avgjørende for å opprettholde sikkerhet og funksjonalitet. I tillegg kan riktig valgt og utført maling også forbedre estetikken på produktet, gjøre det mer tiltalende og øke verdien.

Kontakt oss

+47 70 02 50 77

Send oss en uforpliktende forespørsel

Takk for innsendingen din!

bottom of page