top of page

Metallisering av komponenter og utstyr reduserer vedlikeholdskostnader ombord på fartøy

Før og etter vedlikehold, reparasjoner og overflatebehandling av en 10 år gammel kran som ikke var metallisert.

Komponenter som står ute og blir utsatt for vær og vind, trenger jevnlig service og vedlikehold. Vinsjer og kraner er noe av det utstyret ombord på fartøy som er ekstra utsatt for rust og slitasje. For å redusere vedlikeholdskostnadene, er det derfor viktig at utstyret får tilstrekkelig vedlikehold og rett overflatebehandling.


Metallisering er nøkkelen for reduserte vedlikeholdskostnader

Vedlikehold og overflatebehandling av utstyr ombord på fartøy er nødvendig for å ivareta funksjonen til utstyret. I overflatebehandlingen er metallisering sentralt for å gi utstyr og komponenter robust og holdbar korrosjonsbeskyttelse. Det er nøkkelen til lang levetid og lengre vedlikeholdsintervaller, som igjen gir kostnadsbesparelser.
Metalliseringsprossessen

Alle komponenter må igjennom en blåserensingsprosess før de kan metalliseres. Ved å sandblåse oppnås riktig ruhet og renhet, som er helt nødvendig for å få god heft for zinken som påføres ved termisk sprøyting.
Hos Dalen Industriservice har vi erfaringen og kompetansen som trengs for å kunne hjelpe deg med valg av riktig overflatebehandling. Vi utfører overflatebehandling i henhold til standarder og kundespesifikasjoner, og har godkjente prosedyrer i henhold til Norsok M-501 og ISO 12944.
260 visninger0 kommentarer