top of page

MILJØPOLITIKK

"Policy"

Dalen Industriservice AS arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall. 

For å lykkes i vårt arbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:

Dalen Industriservice AS skal kontinuerlig bli bedre på miljø gjennom

  •  Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon.

  •  Benytte fremtidsrettet og miljøvennlig teknologi i våre produsjonsprosesser

  •  Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter

  •  Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv

  •  Effektiv styring av våre prosesser og ressursbruk

  •  Miljøavvik rapporteres og tiltak blir hurtig iverksatt
     

bottom of page